Obsah

Opatření číslo 6/2020 ke koronaviru

Typ: ostatní
Opatření číslo 6/2020 ke koronaviru

Nařízení ředitele

v souvislosti s šířením infekce COVID-19 – č. 6/2020

V reakci na mimořádná opatření a nařízení Vlády ČR a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, a níže uvedené materiály

nařizuji od 12. 5. 2020 k opatření 4/2020 toto:

 • Od 12. 5. 2020 neplatí povinnost pro děti umístěné v DD nosit roušky při pohybu v areálu dětského domova.
 • Od 12. 5. 2020 se povolují vycházky za dodržení níže uvedených pravidel.
 • Od 12. 5. 2020 se obědy ve všední dny podávají v jídelně. Domeček od 11,30, hlavní budova od 11,50. Je třeba dbát na důslednou dezinfekci povrchů (tedy stolů) v jídelně (zodpovídá uklízečka).
 • Od 27. 4. 2020 se sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytuje bezkontaktně.
 • Od 11. 5. 2020 se sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytuje v terénní formě za dodržování přísných bezpečnostních pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce rukou).

 

Ostatní body nařízení 4/2020 zůstávají v platnosti.

 

Pravidla pro volné vycházky dětí:

 • Zachovávat přísná hygienická opatření
 • Vycházka je omezená na 30 minut denně. Konečné slovo má vychovatel. Vycházky jsou od 14 hodin.
 • Mít po celou dobu pobytu mimo zařízení na ústech a nose roušku.
 • Ihned po návratu si umýt a vydezinfikovat ruce.
 • Na volnou vycházku odcházet maximálně v tříčlenné skupině.
 • Při kontaktu s lidmi mimo zařízení dodržovat bezpečný odstup (nejméně 2 metry).
 • Vycházky jsou povoleny POUZE v Novém Strašecí a ve volné přírodě (není možné navštěvovat jiné obce a města).
 • Při porušení výše uvedených pravidel může vychovatel tomu, kdo je porušuje, vycházky zakázat. Při soustavném hromadném porušování pravidel může dojít k úplnému zákazu vycházek.

 

Účast dětí a mládeže z DD ve školách:

Školního vyučování se budou prezenčně účastnit pouze ti, kteří se připravují na závěrečné a přijímací zkoušky.

 

Základní umělecká škola a zájmová činnost mimo zařízení:

Organizované zájmové činnosti a zájmového vzdělávání mimo DD se prozatím děti účastnit nebudou. Totéž platí i o akcích mimo DD pořádaných dobrovolnickými organizacemi.

 

Ochranné prostředky u zaměstnanců:

 • Zaměstnanci jsou povinni používat roušku, ústenku či jinou ochranu úst a nosu při kontaktu s jinými zaměstnanci a dětmi, pokud není zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Zaměstnancům, kteří patří do ohrožené skupiny, se doporučuje při kontaktu s ostatními používat ochranné pomůcky (např. obličejový štít v kombinaci s rouškou). Ochranné pomůcky zajistí zaměstnavatel.

 

Nařízení je platné do odvolání. V případě změny situace může aktuálně dojít k úpravě.

 

V Novém Strašecí 12. 5. 2020

 

 

                        Mgr. Alexandr Krško

                                    ředitel

Výchozí materiály:

Vyjádření KHS k nošení roušek

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (MŠMT, 30. 4. 2020)

Materiál MŠT č. j. 11933/2020-5 z 6. 5. 2020 (včetně vymezení rizikových skupin)

Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. (Na materiály vydané MPSV a MZV odkazuje na svých stránkách i MŠMT.)


Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 16:28
Autor: