Obsah

Opatření ředitele v souvislosti s šířením COVID - 19

Typ: ostatní
Nařízení ředitele
v souvislosti s šířením infekce COVID-19 – č. 4/2020

V reakci na mimořádná opatření a nařízení Vlády ČR a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

Jako ochranné opatření nařizuji od 18. 3. 2020
- zákaz návštěv cizích osob v zařízení,
- zákaz účasti dětí umístěných v DD na hromadných akcích,
- omezení cestování dětí a dospělých klientů hromadnou dopravou až na nejnutnější případy,
- zákaz pohybu mimo areál dětského domova mimo nejnutnější případy,
- při pohybu mimo dětský domov je nutné nosit ochranné roušky,
- režim dne během pracovního týdne je obdobný běžným pracovním dnům, vychovatelé i děti byli poučeni na komunitě,
- výdej stravy bude probíhat na rodinných skupinách,
- platí omezení pohybu mezi rodinnými skupinami, děti se mohou ovšem stýkat během pobytu na zahradě.

V době od 11. 3. 2020 nenavštěvují děti a dospělí klienti školy, proto dochází k úpravě rozpisu služeb tak, aby byl zabezpečen chod organizace v době, kdy budou děti pobývat v zařízení (doba školní docházky).

Pobyt u osob odpovědných za výchovu:
Od 18. 3. 2020 se nebudou realizovat pobyty u osob odpovědných za výchovu. U již probíhajících pobytů se bude postupovat takto:
- Je-li možné pobyt prodloužit, prodlouží se. Zde se bude postupovat individuálně.
- Vrátí-li se dítě z pobytu před ukončením platnosti tohoto opatření, bude umístěno do karantény na oddělený pokoj.
Dospělí klienti mohou odcestovat pouze v případě, že se do zařízení vrátí až po ukončení karanténního opatření.
Důvodem je zamezení šíření nemoci.

Pro zaměstnance a klienty platí dále toto nařízení:
- Mýt si pravidelně ruce,
- kašlat a kýchat do oblasti předloktí,
- používat jednorázové kapesníky a ihned je vyhazovat,
- v případě počátku respiračního onemocnění tuto skutečnost ihned oznámit řediteli a
okamžitě začít nosit stále roušku,
- při vstupu do budovy si umýt ruce desinfekčním mýdlem, používat desinfekci,

Dále nařizuji zvýšenou sanitární hygienu – denní desinfikování klik, vypínačů, vytírání bude prováděno desinfekčními prostředky.


Nařízení je platné od 18. 3. 2020 do odvolání.


V Novém Strašecí 18. 3. 2020


Mgr. Alexandr Krško
ředitel


Vytvořeno: 16. 3. 2020
Poslední aktualizace: 19. 3. 2020 15:45
Autor: