Obsah

Ke stažení

Plán výchovně-vzdělávací činnosti 2020 - 2021

Plán výchovně-vzdělávací činnosti 2020 - 2021

Organizace školního roku 2020-2021.pdf Staženo: 9x | 07.09.2020

Odjezdové víkendy na první pololetí 2020 - 2021

Kdy jezdí děti domů.

odjezdove_vikendy_1.pdf Staženo: 7x | 04.09.2020

Organizace školního roku 2020 - 2021

Organizace školního roku, prázdniny, svátky a tak dále...

Organizace školního roku 2020-2021.pdf Staženo: 7x | 04.09.2020

Pracovní řád 4/2020 od 1. 3. 2020

Pracovní řád 4/2020 od 1. 3. 2020

pracovni_rad_2020.pdf Staženo: 75x | 18.02.2020

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení reaguje na • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru • 2018/1523 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru • 1524/2018 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1524 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví metodika sledování a ustanovení pro podávání zpráv členských států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru • 2018/2048 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti)

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI.pdf Staženo: 97x | 16.09.2019

Seznam aktuálních vnitřních směrnic organizace

seznam_smernic.pdf Staženo: 512x | 14.06.2017

Vzor smlouvy SAS

Sociálně-aktivizační služba

Smlouva SAS 2019.doc Staženo: 390x | 22.03.2019

Popis realizace poskytování sociálních služeb - SAS

popis_realizace_sluzby_SAS.pdf Staženo: 447x | 11.04.2019

Vnitřní řád

Obsahuje veškerá pravidla chodu DD, pravidla pro návštěvy, odjezdy k osobám odpovědným za výchovu a další.

vnitrni_rad_verze_9_2018.pdf Staženo: 743x | 07.09.2018

Školní vzdělávací program

9_download.pdf Staženo: 424x | 05.02.2017

Vzorová darovací smlouva

6_download.doc Staženo: 404x | 05.02.2017

Stránka

  • 1