Obsah

Ke stažení

Inspekční zpráva 2023

Inspekcni_zprava_2023.pdf Staženo: 61x | 25.01.2024

Výroční zpráva 2022 - 2023

Výroční zpráva organizace za rok 2022-2023

11209_vyr_zprava_ddnovestraseci_22_23.pdf Staženo: 82x | 07.11.2023

Organizace školního roku 2023 - 2024

Organizace školního roku 2023-2024.pdf Staženo: 78x | 01.11.2023

Výchovně-vzdělávací plán na školní rok 2023 - 2024

vychovnevzdelavaciplan_detskeho_domova_nove_straseci_2023_2024.pdf Staženo: 74x | 01.11.2023

Odjezdové víkendy na 1. pololetí školního roku 2023 - 2024

Termíny odjezdů k rodičům a dalším osobám odpovědným za výchovu.

Odjezdové víkendy a prázdniny od 1.9.2023.pdf Staženo: 103x | 01.09.2023

Výroční zpráva 2021 - 2022

11209_vyr_zprava_ddnovestraseci_21_22.pdf Staženo: 163x | 24.02.2023

Vnitřní řád od 2023

Vnitrni_rad_2023.pdf Staženo: 577x | 05.02.2024

Inspekční zpráva z 25. 2. 2021

Zpráva České školní inspekce

inspekcni_zprava_2021.pdf Staženo: 419x | 04.03.2021

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení reaguje na • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru • 2018/1523 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru • 1524/2018 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1524 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví metodika sledování a ustanovení pro podávání zpráv členských států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru • 2018/2048 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti)

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI.pdf Staženo: 416x | 16.09.2019

Školní vzdělávací program

Skolni_vzdelavaci_program_detskeho_domova_nove_straseci.pdf Staženo: 834x | 26.10.2020

Vzorová darovací smlouva

Zde je návrh smlouvy, pokud budete laskavi a rozhodnete se nám něco věnovat na podporu naší činnosti. Věcné dary a dary finanční s konkrétním určením účelu musíme mít vždy předem schválené od Středočeského kraje.

Vzorova_smlouva.doc Staženo: 753x | 24.08.2021

Stránka

  • 1